Stress

Voor onze vragenlijst op dit platform maken we gebruik van de ‘Life changing events scale’ (LCES) volgens Holmes en Rahe.

In de lijst zie je bepaalde gebeurtenissen, achter elke gebeurtenis staat een puntenscore. Je loopt deze lijst langs en als de vermelde gebeurtenis je in de afgelopen anderhalf jaar overkomen is omcirkel je het bijpassende getal. Blijf je op de LCES-lijst onder de 150 punten dan zal stress geen al te grote invloed hebben op je gezondheid. Haal je op de lijst echter 150 punten of meer, dan heb je een aanzienlijk verhoogde kans om ziek te worden. Haal je 300 punten of meer, dan heb je een verhoogd tot zeer verhoogd risico om ziek te worden.

Merk op dat sommige punten in de lijst elkaar versterken. De dood van een partner betekent wellicht ook een verandering in de financiële situatie, een mogelijke verhuizing en/of een verandering in je vrije tijdsbesteding. Soms kan dus een sneeuwbaleffect ontstaan en de score loopt dan hoog op.

Lees verder

Ingrijpende gebeurtenissen

Gebeurtenis of situatie